A hatékony rakományrögzítés nagyban függ a rakomány fajtájától, a szállítás módjának megfelelő csomagolástól, amelyek alapján kerül a szállított termék berakodásra és rögzítésre. Kizárólag egy megfelelően csomagolt és elhelyezett árut lehet szállítás- és üzembiztosan fuvarozni.

Rakományra ható erők a közúti szállítás során

Átlagos vezetési stílus mellett (ideértve a vészfékezéseket, gyorsításokat, kikerülési manővereket és a rossz útviszonyokat is) óriási erők hatnak a rakományra.


Például: 0,5 G oldali irányban azt jelenti, hogy egy 10 tonnás rakomány egészen 5 tonnás erővel neki-nyomódhat a ponyvának: 0,5 G = az önsúly 50 %-nak felel meg.

Rakományra ható erők a közúti szállítás során

Rakományra ható erők a közúti szállítás során

Rakományra ható erők a kombinált szállítmányozás során

Kombinált szállítmányozás Kombinált szállítmányozás

A pályaudvarokon a vagonmozgatási folyamatok közben, illetve a kompokon tapasztalható dőlések és lengések következtében nagyobb erők hatnak a rakományra, mint a közúti fuvarozásnál.


Ezért a kombinált szállításnál hatékonyabb rakománybiztosításra van szükség:


 • Mivel a félpótkocsikat a menetiránnyal ellentétesen is elhelyezhetik a vagonban, a rakományt hátrafe-lé is rögzíteni kell elcsúszás ellen.
 • Ügyeljen az optimális súlyelosztásra a félpótkocsiban – kerülje a csak elülső vagy hátulsó súlyponti berakodást!
 • Ellenőrizze minden kikötői/vasúti átadás előtt, ill. a félpótkocsik átvételekor a hajós/vasúti szállítást követően, hogy a rakomány megfelelően rögzítve van-e (pl. a spaniferek elég feszesek-e).

Erőhatások a kombinált szállítmányozás során – vasút

Erőhatások a kombinált szállítmányozás során – vasút Erőhatások a kombinált szállítmányozás során – vasút

Erőhatások a kombinált szállítmányozás során – komp

Erőhatások a kombinált szállítmányozás során – komp Erőhatások a kombinált szállítmányozás során – komp

Rakományrögzítési módszerek

Formazárt rakományrögzítés

Formazárt rakományrögzítés esetén a rakományrészeket úgy kell szorosan egymás mellé elhelyezni, hogy közöttük ne legyenek üres terek (a homlok- vagy oldalfalnak, esetleg rakoncának támasztva).
Az XL-félpótkocsikon alkalmazott formazárt elhelyezés különösen hatékony módja a rakományrögzítésnek.
Ha ez a rakomány jellege miatt nem lehetséges, akkor a rögzítést spaniferek és más segédeszközök igénybe vételével kell megoldani. A rakomány spaniferek által elért formazárt biztosítását jelentik pl. a ferde, átlós vagy hurkos kötözések.

Leszorításos rakományrögzítés

A leszorításos rakományrögzítésnél a rakomány lekötözésével a rakomány súlyának az erőhatása és ez által a rakományrögzítés hatékonysága növekszik.
Leszorításos rakományrögzítés. A hevederek rögzítő ereje mérséklődik az egyre csökkenő szögbeni alkalmazásnál

Kombinált rakományrögzítés

A kombinált rakományrögzítésnél a formazárt és leszorításos rakományrögzítés kerül társításra. A rakományt pl. a homlokfalhoz torlaszolják és spaniferekkel formazártan lekötözik. A gyakorlatban nagyon gyakran alkalmazzák ezt a rakományrögzítési módszert.
Rakományrögzítés a kombinált szállítmányozásban – csúszásvédő szőnyegek alkalmazása mellett az előre-, oldalra- és hátracsúszás ellen.
Az itt feltüntetett ábrák példákat mutatnak be. Személyes kapcsolattartójától a különböző árucsoportokra kiterjedő rakományrögzítési módszerekre vonatkozóan további információs anyagot kaphat, amely az EN 12195-1 szabvány szerinti konkrét példákat is tartalmaz.

Kisfilm "Rakományrögzítési megoldások"

Rakományrögzítési megoldások play
True
http://www.lkw-walter.hu/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Spaniferek és segédeszközök a rakománybiztosításhoz

Megfelelő mennyiségű, ill. állapotú rakományrögzítő eszköz (spanifer, élvédő, csúszásgátló szőnyeg) a hatékony rakományrögzítés alapfeltétele.
Spanifer hosszúkaros racsnival Spanifer hosszúkaros racsnival Előfeszítő erő-mérőberendezés Előfeszítő erő-mérőberendezés

Spaniferek és előfeszítő erő-mérőberendezés

A spaniferek elsősorban a rakomány formazárt és leszorításos rögzítését biztosítják a gépjárműben. A rakomány lekötözésével a rakomány súlyának az erőhatása növekszik és ezáltal a rakományrögzítés is hatékonyabb lesz. Alapjában véve a következőket lehet megkülönböztetni:

 • Rövidkaros racsni körülbelül 350 daN (kg) feszítőerővel
 • Hosszúkaros racsni körülbelül 500 daN (kg) feszítőerővel

Az effektív feszítőerő lényegében attól függ, hogy a spanifer a racsni segítségével milyen erővel kerül megfeszítésre. Ezért a ténylegesen elért feszítőerőt csak egy előfeszítő erő-mérőberendezéssel lehet megállapítani.

Kisfilm "Spaniferek kezelése"

Spaniferek kezelése play
True
http://www.lkw-walter.hu/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Segédeszközök: csúszásgátló szőnyegek, élvédők

Alapjában véve a csúszásgátló szőnyegek növelik a surlódási erőt. Ezen tulajdonság a rakományrögzítés területén azonban csak bizonyos termékek esetében előnyös. Más termékeknél az alkalmazásuk akár hátrányos is lehet (például az árú elcsúszik a raklapon, hatványozódhatnak az eldőlés következményei).


Az élvédők nem csak a rakományt és a spanifert védik, hanem a rakományrögzítés hatékony segédeszközei is egyben. Az élvédők biztosítják az előfeszítő erő egyenlő arányban történő elosztását.

Az Ön feladatai és felelőssége

Minden rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy még vészfékezésnél vagy hirtelen kitérő manő-vereknél se csúszhasson, borulhasson, gurulhasson vagy eshessen le az áru.


Ha a rakományrögzítés módszere az áru tulajdonsága miatt (pl. csomagolás, súlypont) nem határozható meg egyértelműen, akkor a felrakóhelytől kérjen útmutatást a megfelelő rögzítésre vonatkozóan.


Ezenfelül a következő intézkedéseket köteles megtenni:

Rögzítés spaniferrel Rögzítés spaniferrel Rakományrögzítés spaniferekkel Rakományrögzítés spaniferekkel
 • A súlyeloszlás és a rakomány rögzítésének ellenőrzése az indulás előtt. Akkor is kötelező elvégeznie az ellenőrzést, ha más rakodta meg a járművet.
 • Ha egy leplombált félpótkocsiról van szó, akkor ezt az LKW WALTER kapcsolattartójával történt egyeztetést követően, veszélyhelyzet esetén kinyithatja.
 • A vezetési stílust igazítsa a rakományhoz.
 • Vegye figyelembe a kombinált szállítmányozás során érvényben lévő különleges rakományrögzítési előírásokat.
 • A rakományt rövid utakra, pl. az üzem területén belül is megfelelően rögzíteni kell.
 • Tartsa be a "Rakományrögzítés 10 aranyszabályát"

Kisfilm "A rakományrögzítés aranyszabályai"

A rakományrögzítés aranyszabályai play
True
http://www.lkw-walter.hu/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-regeln.jpg
Spaniferek kezelése Spaniferek kezelése A hevedernek a racsnibatörténő helyes befűzése A hevedernek a racsniba
történő helyes befűzése

A rakományrögzítő eszközök kezelése

Figyeljen a következőkre:

 • A fix rögzítésű spanifereken kívül legyen mindig Önnél a vontatóban legalább öt további szett (komplett spanifer racsnival), valamint elegendő élvédő.
 • Tekerje fel és helyezze el a vontatóban a használaton kívüli spanifereket a többi rakományrögzítő eszközzel együtt (pl. élvédők). A nem használt, felesleges rakományrögzítő eszközöket adja le az egyik rakományrögzítő eszközöket tároló raktárunkban.
 • Felrakodásnál ügyeljen rá, hogy az árut ne helyezzék a használaton kívüli fix beszerelésű spaniferekre, ill. racsnikra. Szükség szerint akassza fel ezeket az oldallécekre.
 • Nem szabad rakományrögzítésre használni olyan spanifereket vagy racsnikat, amelyek már határozottan elkoptak. Ezeket dobja ki.
 • A racsniknak nem szabad benyomódniuk a ponyvába. Ez a vasúti terminálon való ellenőrzéskor fennakadásokat okozhat.
 • Figyeljen oda a spaniferek használatánál a hevedernek a racsniba történő helyes befűzésére (ld. képek). Éles szélű rakománynál a spaniferek védelmére használjon élvédőket.
^ - Top

A lehető legjobb felhasználói élmény érdekében ez a honlap sütiket használ. A honlap használatával hozzájárul a sütik elmentéséhez. További információkat itt találhat: Felhasználási feltételek