Szójegyzékünkben megtalálja a szállítmányozással kapcsolatos összes fontos fogalmat. Informálódjon most!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  Nemzetközi megállapodás, amely a veszélyes áruk közúti szállítmányozását szabályozza.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Általános Osztrák Szállítmányozási Feltételek)  Az AÖSp megegyezés szerint érvényes, amely többek között a megbízó és a fuvarozó közötti jogviszonyt, valamint a fuvarozó felelősségét szabályozza.

C

 • CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  A CMR a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésre vonatkozó egyezmény. A CMR előírásait kötelezően alkalmazniuk kell az egyezményt aláíró országoknak az országhatárokon túlnyúló közúti szállítmányozási megbízások esetén.
 • Code of Conduct

  A "Code of Conduct" vagy "Magatartási kódex" a különböző szituációkban és helyzetekben elvárt viselkedési módok gyűjteménye, amelynek betartására a cégek a legtöbb esetben önként kötelezik magukat.
  A WALTER GROUP kialakította a saját Code of Conduct-ját, amely irányelvként szolgál munkavállalóink és vezetőink részére döntéseik meghozatalakor és irányadó a vállalkozói szemléletű munkavégzés megvalósítására.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  A CONNECT az ügyfeleink részére kialakított online portálunk, amelyen keresztül kényelmesen, néhány kattintással lebonyolíthatóak a megbízások. További funkciók: a megbízások aktuális állapotának áttekintése, hasznos információk rendelkezésre bocsátása. Demót

  CONNECT

E

 • EN 12642 XL

  Az EN 12642 XL egy fogalom a rakománybiztosítás témaköréből. A megerősített gépjármű felépítményekre vonatkozó európai szabványról van szó. Az XL felépítmények megfelelnek ennek a szabványnak (megerősített gépjármű felépítmények). Az LKW WALTER-nek a kombinált szállítmányozásban használt teljes félpótkocsi flottája megfelel az EN 12642 XL szabványnak.
 • EURO-osztályok (2, 3, 4, 5, 6)

  Az EURO 2, 3, 4, 5 vagy 6-os osztályok az alacsony zaj- és károsanyag kibocsátású tehergépjárművek különböző motor kategóriáira vonatkoznak.
  Az LKW WALTER fokozottan olyan fuvarozó partnerekkel dolgozik, akiknek a gépjárművei környezetbarát kialakításúak és ezáltal megfelelnek minimum az EURO 4-es szabványnak.

F

 • Félpótkocsi-bérvontatás

  A félpótkocsi-továbbítás alatt a kombinált áruszállításhoz kapcsolódó elő- és utószállítás bonyolítását, vagyis az LKW WALTER félpótkocsijai felrakóhelyről a kombiterminálra/kikötőbe, illetve a kombiterminálról/kikötőből a lerakóhelyre való továbbítását kell érteni.
 • Formazárt elhelyezés

  A formazárt elhelyezés a rakományrögzítés egyik módszere.

  Formazárt rakományrögzítés esetén a rakományrészeket úgy kell szorosan egymás mellé elhelyezni, hogy közöttük ne legyenek üres terek (a homlok- vagy oldalfalnak, esetleg rakoncának támasztva).
  Az XL-félpótkocsikon alkalmazott formazárt elhelyezés különösen hatékony módja a rakományrögzítésnek.

 • FTL

  Az FTL a "Full Truck Load" (komplett rakomány) angol nyelvű rövidítése.
 • Fuvarbörze

  Egy fuvarbörze (többnyire online) célja, hogy az elszállítandó rakománnyal illetve szállítmánnyal rendelkező vállalatok és a szabad rakodótérrel rendelkező fuvarozó partnerek között megállapodás jöhessen létre.

G

 • GREEN transport

  A "GREEN transport" esetében az LKW WALTER egy márkájáról van szó, amely kifejezés minden, a szállításoknál kibocsátott károsanyag csökkentésére vonatkozó intézkedésünket magába foglalja.  GREEN transport

 • GZA

  GZA= "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Az együttműködés alapjai)
  Ezen dokumentum képezi az alapját a fuvarozó partnereinkkkel történő jövőbeni együttműködésnek.

I

 • Incoterms

  Az Incoterms (International Commercial Terms) alatt a nemzetközi kereskedelmben alkalmazott egységesített záradékokat értjük. Ezeket a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara dolgozza ki és adja ki (jelenleg az Incoterms 2010 van érvényben). Egy kereskedelmi ügylet résztvevői (eladó, vevő) megállapodhatnak egy Incoterms alkalmazásában. Az Incoterms záradékok segítségével szabályozni lehet az eladók és vevők kötelezettségeit, különös tekintettel a kockázatviselésre és a szállítási költségekre.  Incoterms

 • ISO

  ISO = "International Organization for Standardization"

  Az LKW WALTER 1992 óta rendelkezik az ISO 9001:2008 minőségi tanúsitvánnyal, továbbá 2016 óta az ISO 14001:2004 jelű környezetközpontú tanúsítással is.  ISO-tanúsítvány (PDF)

K

 • Körfuvaros modell

  Körfuvaros foglalkoztatás esetén a fuvarozó partnereink folyamatosan két ország között mozognak körfuvarban (pl. Németország - Franciaország - Németország).
 • Kombinált rakományrögzítés

  A kombinált rakományrögzítésnél a formazárt és leszorításos rakományrögzítés kerül társításra. A rakományt pl. a homlokfalhoz torlaszolják és spaniferekkel formazártan lekötözik. A gyakorlatban nagyon gyakran alkalmazzák ezt a rakományrögzítési módszert.
 • Kombinált szállítmányozás

  A szállítás lehető leginkább környezetbarát és költségkímélő lebonyolítása érdekében a kombinált szállítmányozásban a tehergépjárműves, vasúti és vízi szállítást kombinálják egymással.

  • Vasút/hajó a szállítási útvonal nagyobb részére (környezetbarát szállítási megoldás)
  • Tehergépjármű az elő- és utószállításhoz (rugalmas felrakás és kiszállítás)

  Kombinált szállítmányozás

 • Komplett rakomány

  Egy komplett rakomány esetében egy teljes teherautónyi rakományról van szó, amely alapvetően egy címzett részére kerül kiszállításra. Az erre vonatkozó nemzetközi kifejezés: "FTL" - Full Truck Load.

L

 • Leszorításos rögzítés

  A leszorításon alapuló rögzítés a rakományrögzítés egyik fajtája.

  A leszorításos rakományrögzítésnél a rakomány lekötözésével a rakomány súlyának az erőhatása és ez által a rakományrögzítés hatékonysága növekszik.

  Ezt például a spaniferekkel történő leszorítással lehet elérni.

 • LOADS TODAY

  A LOADS TODAY - Európa piacvezető komplett rakomány börzéje - az LKW WALTER internetes platformja a fuvarozó partnerek részére. A LOADS TODAY egy jelentős előnye abban rejlik, hogy az LKW WALTER fuvarozó partnerei a LOADS TODAY-ben kizárólag olyan komplett rakományokat találnak, amelyek esetében az LKW WALTER-től kapják a megbízást illetve amelyeknél az LKW WALTER a számlafizető.  LOADS TODAY

 • LTL

  Az LTL a "Less than Truck Load" (részrakomány) kifejezésre vonatkozó angol nyelvű rövidítés.

O

P

 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (Személyi védőfelszerelés)

  A következő szabványok előírják a személyi védőfelszerelés állandó használatát: védősisak (EN 397), védőszemüveg (EN 166/EN 166-3), hallásvédő (EN 352), egész testet takaró ruházat, biztonsági mellény (EN 471), munkakesztyű (EN 388) és acélbetétes biztonsági cipő (EN 20345 S1)  Kisfilm a személyi védőfelszerelésről (PSA)

R

 • Rövid tengeri szállítás

  Rövid tengeri szállítás alatt az egy kontinensen belüli tengeri áruszállítást értjük. Ezen szállítási forma az LKW WALTER esetében a kombinált szállítmányozás egyik lehetséges útvonala.

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  Az LKW WALTER 2005-ben összevonta a következő részlegeket: biztonság/egészség, környezetvédelem és minőség. 2008-ban bevezetésre került vállalatunknál a biztonság menedzsment. Azóta az említett témakörök a SHEQ gyüjtőfogalom körébe tartoznak.  SHEQ-menedzsment

 • Spanifer

  A spaniferek a rakomány rögzítésére és biztosítására szolgálnak.

  Alapvetően megkülönböztethetjük a rövidkaros racsnival rendelkező spanifereket (kb. 350 daN feszítőerő) és a hosszúkaros racsnival rendelkező spanifereket (kb. 500 daN feszítőerő).
 • SQAS

  SQAS = Safety & Quality Assessment System

  Az SQAS értékelés egy olyan rendszer, amelyet a CEFIC, "European Chemical Industry Council" (Európai Vegyipari Tanács) dolgozott ki.
  Az értékelést 3 évente meg kell újitani és a minőség, a biztonság (személyek és eszközök védelme), a környezetvédelmi hozzáállás, valamint a szállítmányozási és logisztikai vállalatok CSR intézkedéseinek egységes minősítésére szolgál.
  Az LKW WALTER már 1995-ben SQAS értékelésben részesült.
 • Surlódási erő µ (mü)

  Amikor a rakomány a rakfelületen van, akkor a rakomány és a rakodási felület között súrlódás alakul ki, aminek a nagyságát a súrlódási értékkel lehet kifejezni. Ez a rakomány csúszásra való hajlamának és a szükséges spaniferek mennyiségének a kiszámítására szolgál.

T

 • Tekercsszállító (muldás)

  A fém- és acéltekercseket lemeztekercseknek is nevezik. Annak érdekében, hogy ezeket a terekcseket - melyeknek a súlya több tonna is lehet - biztonságosan fel lehessen rakodni, vagy egy megfelelő csomagolási megoldásra (állvány), vagy egy tekercsszállító félpótkocsira van szükség. A tekercsszállító félpótkocsiban kialakított teknő az nem más, mint egy a padlóban található befedhető mélyedés, amely mintegy 5-8,5 m hosszú. Amennyiben a tekercsmélyedés be van fedve, akkor a gépjárművön bármilyen más áru is szállítható.  AZ LKW WALTER félpótkocsi flottája

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (Cserefelépítmény)

  A cserefelépítményeket főleg a kombinált szállítmányozás vasút/közút viszonylatában alkalmazzák.
  A saját flottánk cserefelépítményei megfelelnek a rakománybiztosítás fokozott követelményeinek. (EN 12642 XL szabvány szerinti megfelelés). Jelenleg több mint 200 ilyen cserefelépítményünk van forgalomban.  AZ LKW WALTER félpótkocsi flottája

X

 • XL-félpótkocsik

  Ellentétben a standard félpótkocsikkal az XL-félpótkocsi olyan konstrukciós tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek hozzájárulnak a rakománybiztosítás hatékonyságához - pl. megerősített homlokfal, 4 ajtózár, megerősített ponyva, legalább 32 oldalléc, stabilabb konstrukció és megerősített oldalponyvák.

  A saját flottánk kizárólag XL félpótkocsikból áll.  Lásd még itt: EN 12642 XL.

^ - Top

A lehető legjobb felhasználói élmény érdekében ez a honlap sütiket használ. A honlap használatával hozzájárul a sütik elmentéséhez. További információkat itt találhat: Felhasználási feltételek